Institutul National de Cercetări Economice (INCE) din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova are ca obiectiv principal de activitate realizarea cercetărilor științifice fundamentale şi aplicative în domeniul socio-economic și demografic. Prin cercetări științifice și studii avansate INCE contribuie la fundamentarea strategiilor şi programelor de dezvoltare socioeconomică, identificarea celor mai potrivite forme de promovare şi creştere durabilă a economiei naţionale, asigurarea unui nivel de trai decent şi creșterea calităţii vieţii populaţiei.

INCE elaborează prognozele macroeconomice și demografice, realizează studii de monitorizare și evaluare, cercetări sociologice, studii de impact și alte cercetări empirice în domeniul de competență.

INCE oferă consultanță științifică factorilor de decizie, mediului privat și celui asociativ pe bază de cercetare și analiză complexă, prin participare în cadrul diferitor grupuri de lucru create pe lângă ministere, implicarea ca experți la elaborarea și dezvoltarea documentelor de politici, strategii, programe de dezvoltare socioeconomică la nivel național și sectorial, planuri strategice și foii de parcurs, avizarea actelor normative naționale ș.a.

Colaboratorii INCE pregătesc cadre științifice de înaltă calificare prin doctorat și postdoctorat, fiind parte a Școlii Doctorale a Academiei de Studii Economice din Moldova.

Activitatea editorială include publicarea și promovarea revistei teoretico-științifică ”Economy and Sociology” (B+), pregătirea și diseminarea ediției semestriale ”Tendințe în Economia Moldovei”,  elaborarea Policy Brief, Policy Paper, altor tipuri de publicații științifice. 

Anual INCE găzduiește invitați din mediul academic din țară și peste hotare, experți și tineri în cadrul evenimentelor științifice și științifico-practice fiind discutate și diseminate rezultatele cercetărilor științifice obținute.

Domeniile prioritare de cercetare ale INCE privesc: 

  • Analize și prognoze economice
  • Economia agrară și dezvoltarea mediului rural
  • Reziliență economică, specializare inteligentă și  managementul situațiilor de criză
  • Economia circulară
  • Cercetări financiare
  • Ameliorarea mediului de afaceri și facilitarea dezvoltării antreprenoriatului 
  • Politici sociale și reducerea inegalităților
  • Dinamica populației și proiecțiile demografice


“Moldovan
Economic
Trends”

“Economy and
Sociology”

Theoretical and
Scientific Journal
Category “B+” 

Tarife și normative actualizate
pentru sectorul
agroalimentar al
Republicii Moldova

July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031